delta 5 Research

delta 5 Research maakt onderzoek mogelijk volgens de delta 5 methodiek, kan benchmark-onderzoek uitvoeren en verricht  onderzoek om de delta 5 methodiek verder te ontwikkelen en in nieuwe contexten toe te passen.
 

Promotieonderzoek naar transfer van leervermogen
Op dit moment doet Michiel van Heusden delta 5 onderzoek naar de vraag hoe een krachtig katalysatornetwerk het leervermogen van een (mogelijk veel groter) partnernetwerk kan helpen versterken. Dit onderzoek is een dissertatiestudie en wordt uitgevoerd i.s.m. de Radboud Universiteit.

De uitkomsten van het onderzoek zijn bijvoorbeeld van belang voor QA/QC-afdelingen die het leervermogen ten aanzien van veiligheid organisatiebreed willen beïnvloeden, of voor R&D-professionals die duurzame innovatie willen stimuleren over de grenzen van de eigen organisatie heen. De onderzoeksvraag raakt ook de kern van het huidige vraagstuk rondom ontwikkelingssamenwerking: hoe investeer je middelen zo effectief mogelijk om het leervermogen van een doelgroep te vergroten, zodat gunstige effecten blijvend zijn en de doelgroep niet afhankelijk wordt van geboden hulp?

Voor dit onderzoek wordt de delta 5 methodiek ingezet in vier commerciële en maatschappelijke case studies in Europa en Azië. Eén case studie, bijvoorbeeld, analyseert de succesfactoren van een kleine NGO die het probleemoplossend vermogen van 750.000 gezinnen in sloppenwijken beïnvloedt, waardoor zij zichzelf leren organiseren om hun huisvesting stapsgewijs te verbeteren.
 
Succesfactoren uit de verschillende cases worden vergeleken tijdens kennis exchanges met experts op het gebied van leervermogen uit verschillende disciplines. Vaste deelnemers zijn: Dr. Johan Boudewijns, Prof. Dr. Paul Hendriks en Dr. Max Visser, leden van het delta 5 Scientific Board.
 
Er is voor een beperkt aantal organisaties de mogelijkheid om als partner deel te nemen aan de kennis exchanges in dit onderzoek. Bent u geïnteresseerd in deelname of heeft u een andere vraag m.b.t. delta 5 Research, neemt  u dan gerust contact  met ons op.
 
delta 5 Research: finding keys to organizational learning