Coach ikoon

               

De coach 

De coach staat voor leren door richting te (helpen) geven. Door uw kennis te combineren 
met die van anderen gaat u nieuwe mogelijkheden zien en krijgt u meer invloed op
het leerproces. Zo zorgt u ervoor dat u uw mogelijkheden omzet naar praktijk.

          << terug naar overzicht

         Alle vier ikonen met coach uitgelicht

Op basis van de door u ingevulde vragen, benut u de rol van coach op dit moment voor %. 


Hieronder staat een aantal voorbeelden van hoe uw rol als "coach" invloed heeft op hoe u leert tijdens uw dagelijks werk. Rechts staan voorbeelden van hoe u merkt dat u uw coachrol goed benut. Links staan voorbeelden van hoe u merkt dat u uw coachrol nog weinig benut. Is uw score hoger dan 50% dan herkent u waarschijnlijk meer voorbeelden uit de rechterkolom. Is uw score lager dan 50% dan herkent u waarschijnlijk meer voorbeelden uit de linkerkolom.

Hoe u merkt dat u uw coachrol weinig benut: 

 • U weet niet wat u aanmoet met de (grote hoeveelheid) informatie die op u afkomt in de organisatie
 • Nieuwe beslissingen en nieuwe werkwijzes overweldigen u
 • Tijdens overleg met collega's ontstaat geen vonk, u hebt niet het gevoel dat het echt iets oplevert
 • Voor uw gevoel wordt er weinig gedaan met dingen die u signaleert en deelt met anderen

       

Hoe u merkt dat u uw coachrol goed benut:

 • U kunt zich makkelijk voorstellen hoe iets zal gaan, nog voordat het gebeurt 
 • U doordenkt vaak meerdere scenario's, zodat u makkelijker ‘de regie' houdt
 • In de samenwerking met collega's merkt u dat "1+1" gelijk is aan "3".
 • U draagt bij aan strategische besluiten en voelt zich gehoord
 • U zorgt dat ideeën niet ‘vaag' blijven, maar vertaald worden naar actie

Hoe "coachen" u helpt om sneller te leren

In uw leerproces lijkt u op een coach* die goed probeert te begrijpen wat er gebeurt op het veld. Een coach doorgrondt de situatie. Hij combineert zijn eigen ervaring, wat hij ziet op het veld, de cijfers die van belang zijn en wat hij aangedragen krijgt door experts. Zo komt hij tot mogelijke strategiëen om te winnen. Dan zoekt de coach zijn spelers op. Een goede coach maakt echt contact, hij verbindt zich met zijn spelers. Samen verkennen ze hoe ze ervoor staan en komen ze misschien wel tot ideeën die de coach alleen niet had bedacht. Tenslotte stuurt de coach. Hij laat niet alle mogelijkheden open, maar haalt naar boven wat de beste strategie is. Hij zorgt dat ze onderzoeken wat werkt en dat het team verder gaat met de beste strategie.

Een van de manieren waarop u leert, lijkt op wat een coach doet. Door kennis van anderen te gebruiken, doorgrondt u situaties. Door verschillende scenario's te bedenken, kunt u al van tevoren inschatten wat er zou kunnen gebeuren en hoe u hierop in kunt spelen. Vervolgens bedenkt u, samen met anderen, welke oplossingen en mogelijkheden er zijn. Als u dit doet door u te verbinden, echt contact te maken, dan merkt u dat er vaak geheel nieuwe ideeën ontstaan en dat de samenwerking voelt als "1+1=3". Tenslotte wilt u dat alleen de beste ideeën verder worden uitgewerkt. Dat doet u door mee te sturen. U brengt uw kennis en ervaring in over wat werkt, zodat nieuwe ideëen ook echt iets toevoegen in de praktijk.

Geef een zetje aan uw vliegwiel! 

 1. Kies uit de lijstjes hierboven een gebied waarin u zich wilt ontwikkelen.
  Deel dit met een collega waarbij u zich op uw gemak voelt.
 2. Kies uit onderstaande tips welke u denkt dat u het meest gaat helpen en oefen!
 3. Zet in uw agenda dat u uw collega vraagt of hij/zij ontwikkeling bij u ziet. 
Illustratie Vliegwiel 

Tips om uw rol als coach meer te benutten:

 • Betrek een aantal mensen met andere relevante expertise dan u bij een klus die u moet klaren
 • Denk na hoe u de snelheid van uw ontwikkeling kunt vergroten
 • Stel ‘wat-als' vragen bij belangrijke beslissingen
 • Neem iedere dag een kwartiertje om overzicht te houden

 * Wij zijn ons ervan bewust dat er verschillende opvattingen over coaching zijn. De manier die wij hier gebruiken past goed in ons model van leren.

<< terug naar overzicht 

Disclaimer: deze pagina is enkele seconden geleden gegenereerd met de gegevens uit de email die u zojuist heeft ontvangen.
Er wordt geen kopie van deze pagina bewaard op onze servers.