delta 5: een voorbeeld van een diagnose en verandertraject

Concrete voorbeelden zijn prettig. We beschrijven beknopt een voorbeeld uit een operationele omgeving. Een uitgebreide beschrijving door de toenmalig plantmanager vindt u in het boek 'delta 5'.

Een zuivelfabriek in Europa:

STARTSITUATIE

 • Frequent negatieve auditresultaten
 • Klanten beëindigen contracten
 • Afgekeurd product zoveel als een file vrachtwagens van 20 km
 • First time right maximaal 83%
 • Veiligheid niet onder controle
 • Verlies marktaandeel
VERKLARENDE ONGESCHREVEN REGELS UIT DE DIAGNOSE

 • 'Je moet hier tonnen produceren'
 • 'Kwaliteit is voor afdeling QA/QC'
 • 'Ieder gaat hier zijn eigen gang'
 • 'Het is hier heel complex'
 • 'Je wordt hier toch niet weggestuurd'

STAPPEN OM DE ONGESCHREVEN REGELS OM TE BUIGEN

 1. Creëren van bewustwording van de invloed en het eigenaarschap van deze gedragsregels
 2. Op basis van organisatiewaarden een nieuwe set van ongeschreven regels opstellen en introduceren en een breder gedragsrepertoire aanleren
 3. Inslijten en inbedden van het nieuwe gedrag aan de hand van de vijf perspectieven van delta 5

Resultaten 1 jaar later

 • Uitstekende auditresultaten
 • Grotere vraag dan de fabriek kan produceren
 • Afkeur afgenomen met 75%
 • First time right varieert tussen de 98 en 100%
 • Aantal veiligheidsincidenten significant afgenomen

Deze resultaten zijn duurzaam gebleken: na 2,5 jaar zijn opnieuw de ongeschreven regels in kaart gebracht en deze beschreven en verklaarden het (nog steeds) hoge prestatieniveau. Bovendien is continu verbeteren in de genen van de organisatie gebracht en is de organisatie op eigen kracht in staat steeds verdere verbeterslagen te maken.

Ongeschreven regels 2007                        Ongeschreven regels 2010

'Je moet hier tonnen producere                'Dan zet je de machine maar stop!'
'Kwaliteit is voor afdeling QA/QC'              'Kwaliteit is nummer 1 voor iedereen'
'Iedereen gaat zijn eigen gang'                 'Spreek elkaar aan'
'Het is hier heel complex'                            'Achterhaal oorzaken'
'Je wordt hier toch niet weggestuurd'       'Je wordt ter verantwoording geroepen'

'Dit is de beste fabriek die ik in jaren heb bezocht', extern auditor Danone