Johan Boudewijns

dr. Johan Boudewijns

                                   

Inspiratie/filosofie delta5

Toen ik voor FrieslandCampina in Azië gesprekken voerde met de verantwoordelijken voor innovatie in dit deel van de wereld, realiseerde ik mij sterker dan ooit hoe belangrijk het is dat mensen wereldwijd bestaande kennis en ervaringen benutten en hoeveel het ons als mensheid op zou leveren. Dit betreft uiteraard groei in economie, maar ook de grote vraagstukken waar we ons mee geconfronteerd zien, zoals het realiseren van een duurzame samenleving.

Wij hopen met de inzet van delta 5 het leervermogen te vergroten van mensen, organiaties en de samenleving. Organisaties zijn voor ons de primaire ingang: zij vormen in de verbinding tussen individuen en de samenleving. Wat de vraagstukken ook zijn, het helpt ons als we sneller leren. Onze bijdrage is dat we daarvoor een methodiek aanreiken.

Om de werking van delta 5 maximaal te kunnen benutten voor bepaalde thema's of sectoren zijn en worden diverse business units met specifieke kennis opgezet en is verbinding gemaakt met gerenommeerde partners. Zo werkt de business unit delta 5 Safety nauw samen met Royal HaskoningDHV.