Scientific Board

delta 5 Is gefundeerd in de wetenschap en kent een Scientific Board met de volgende doelen:

  • delta 5 voeden met de nieuwste kennis en ontwikkelingen in de wetenschap.
  • Actieve gezamenlijke kennisontwikkeling met hoogleraren en promovendi.
  • Verder verrstevigen van de wetenschappelijke fundering van delta 5.
  • Kennisverspreiding door gezamenlijke publicaties.
  • Bevorderen dat managers die delta 5 in willen zetten eenvoudig toegang kunnen krijgen tot hoogwaardige kennis over het organiseren van leervermogen

Leden
Dr. Boudewijns, Johan
Prof.dr. Hendriks, Paul
Dr.ir. Lekkerkerk, Hans
Dr. Visser, Max

Ledenprofielen

Dr. Johan Boudewijns
Johan Boudewijns promoveerde op het proefschrift 'Ongeschreven regels in perspectief, een methode voor het diagnostiseren van organisatieleervermogen' en is de grondlegger van delta 5. Zijn academische carrière doorliep hij aan de Radboud Universiteit, Cambridge University, UK en University of California at Berkeley, USA. Hij doceerde onder andere aan Nyenrode en diverse Business academies. Momenteel is hij co-promotor bij de delta 5 dissertatiestudie van Michiel van Heusden. Zijn oriëntatie ligt echter bij het daadwerkelijk realiseren van High Performance gedrag in organisaties. Dit doet hij nu 12 jaar als organisatieadviseur.

 

Prof. dr. Paul Hendriks
Paul Hendriks is hoogleraar aan de Radboud Universiteit met de leeropdracht Kennis, Structuren en Netwerken. Hij belicht vraagstukken van organisatieontwerp vanuit een perspectief op de kennis en het leervermogen van organisaties; de centrale thematiek waar delta 5 zich op richt.
Eén van de thema's van onderzoek van de afdeling Bedrijfskunde waar Paul Hendriks zich op richt is 'The responsible organization'. Duurzaamheid heeft daarin een centrale plaats. Verder richt hij zich met zijn afdeling op kennis en leren in organisaties binnen de context van de samenleving. Paul Hendriks is promotor bij de dissertatiestudie van Michiel van Heusden.

Dr. ir. Hans Lekkerkerk
Hans Lekkerkerk houdt zich bezig met de vraag hoe de structuur van organisaties ontworpen moet worden zodat ze levensvatbaar blijven en de continuïteit voor alle stakeholders verzekerd is. Zijn achtergrond in Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft laat zijn affiniteit zien met ook de technische kant van innovatie- en leervermogen. Hij is aan de Radboud Universiteit verbonden als docent in de vakken Organisatieontwerp en Innovatiemanagement en hij promoveerde op een dissertatie waarin hij onderzocht hoe een organisatie moet worden ontworpen om optimaal te kunnen blijven innoveren (dus leren). Voordat hij aan zijn wetenschappelijke carriere begon, had hij staffuncties en project management posities bij Fokker Aircraft.

Dr. Max Visser
Max Visser is werkzaam als universitair docent aan de Nijmegen School of Management. Zijn onderzoek richt zich op leren, consistentie en communicatie in vooral not-for-profit en overheidsorganisaties. Zijn wetenschappelijke inspiratie vindt hij in twee wetenschappelijke scholen: de Palo Alto school in communicatie en psychotherapie (Bateson, Watzlawick, Haley), en de human relations school in organisatie ontwikkeling (Lewin, Argyris, Schein). Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de conceptualisering van organisatieleervermogen in zijn artikel 'Deutero-learning in organizations: A review and a reformulation  (Academy of Management Review, 2007). Max kent de 'state of the art' in het vakgebied van organisatieleervermogen als geen ander. Dit is één van de manieren waarop Max waarde toevoegt aan delta 5.