Testimonials en toepassing

Internationaal is delta 5 stap 1 toegepast in België, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Indonesië. Thailand, de Verenigde Staten en Vietnam. delta 5 stap 2 is toegepast in de België, India, Thailand en de Verenigde Staten.

In Nederland wordt delta 5 ondersteund en aangeboden door de Boudewijns & Roemen Groep. Een selectie van ondernemingen en organisaties waar de BR-Groep actief is (geweest):

Business: AirFrance-KLM, Philips, Corus, ABN-AMRO, Rabobank, Nationale Nederlanden, Westland Utrecht, SNS-Reaal, Genmab, Logica-CMG, Centraal Beheer Achmea, Heineken, Royal FrieslandCampina

Publieke sector: Ministerie van Financiën, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Belastingdienst, CWI, UWV, diverse gemeenten, zorginstellingen, woningbouwcorporatie De Woonplaats, Rechtbank Zwolle, Provincie Gelderland, Luchtverkeersleiding Nederland, ProRail

Onderwijs: Wij verzorgen soms (deel)programma's voor onder anderen: Universiteit Nyenrode, Hoge School Arnhem-Nijmegen, Radbouduniversiteit, Belastingdienst-Academy (Impuls), NIBRA, Akkermans & Partners Groep, KLM-Academy.

Klanten over delta 5

'Wat ik steeds de kracht van het verhaal vind is dat delta 5 'cultuur' tot een hanteerbaar begrip maakt dat je kunt diagnostiseren en waar je praktische interventies op kan ontwerpen', Thom Albers, Corporate Director Strategy FrieslandCampina

'Het rapport [delta 5 stap 1] heeft mij heel duidelijk gemaakt wat er ontbreekt in [productielocatie B] t.o.v. [productielocatie A]. We spraken al heel lang over verbeteren van leervermogen maar ik zie nu ook heel concreet hoe we het kunnen verbeteren', Teun Heijnen, Director Supply Chain Ingredients, FrieslandCampina

'Verplicht jezelf tot een gezonde opfrisbeurt in je managementstijl na het werken met Johan Boudewijns' onderzoeksresultaten', Carl Sinnige, Vice President Passenger Services, KLM

'Het zijn de ongeschreven regels waarmee we uiteindelijk van Good to Great komen', Hans Wilkes, lid Hoofddirectie Reaal Verzekeringen.